Multifunktsionaalsete ärihoonete segmendis käib aktiivne tegevus

Paindlikud arendajad

Vaatamata viirusepuhangule on 2020. aastal jätkunud aktiivne tegevus multifunktsionaalsete ärihoonete segmendis. Seda eelkõige põhjusel, et kui suuremate laopindade osas on valdav osa ettevõtteid liikunud juba varasematel aastatel uutele kaasaegsetele pindadele, siis väiksemate ja keskmiste ettevõtete puhul on see protsess alles käimas. Turul tegutsevad valdavalt professionaalsed arendajad, kes pakuvad just täna nõutava kontseptsiooniga äriruume – see on märgatav muutus varasemate perioodidega, kus paljude arenduste puhul ei suudetud üürnike ajas muutuvatele vajadustele vastu tulla ning müügiperioodid pikenesid. Seetõttu on turg aktiivne ning viirusest tingitud nõudluse-pakkumuse vähenemine II kvartalis oli mõõdukas, mitte järsk. 2020. aasta alguses ehk kriisi haripunktis valminud hoonete puhul oli näha paindlikkust ning arendajad langetasid mõnevõrra üürihindu, et ruumid siiski üürnikega täita.

Arenduste liikumine uutesse asukohtadesse

Oleme olukorras, kus heal ajal majanduses kasvasid paljud ettevõtted välja senistest ruumidest, mis tihti paiknevad vanemates ja amortiseerunud hoonetes. Vaatamata kriisile ei ole nende ettevõtete vajadused uute ruumide osas muutunud ning otsitakse kaasaegsemaid lahendusi. Kuigi potentsiaalsete üürnike ja nende klientide jaoks eksisteerivad harjumuspärased asukohad nagu näiteks Laki ja Marja tänava piirkond ning Kadaka tee äärne ala Mustamäel või siis Suur-Sõjamäe ja Betooni tänava piirkond Lasnamäel, ei pruugi aastatepikkuse arendustegevuse tulemusena soovitud asukohas vaba maad olla. Nii liiguvad arendused uutesse asukohtadesse, mis aga nõuavad sissetöötamist – tihti läheb äri piirkonnas käima alles pärast piisava arvu ärihoonete ja tugevate brändide või nimekate üürnike asumist piirkonda. Näiteks Tallinn-Tartu maantee suund on üsna täis arendatud, kuid võimalusi on Peterburi tee ääres, Lasnamäel ja Paldiski maantee ääres, mida aga üürnikud on tõrksamad vastu võtma.

Kokkuvõtlikult on näha, et kuigi viirusepuhang vähendas veidi nõudlust, avaldus see peamiselt uute arenduste müügiperioodide pikenemises ning tegu oli pigem kevadise olukorra ja määramatuse tõttu otsuste edasilükkamisega. Alates suvest aga on piisav nõudluse määr julgustanud arendajaid alustama mitmete uute arendustega, pakutakse mitmekesisemaid ning sobivamaid tooteid ja see kõik on elavdanud multifunktsionaalsete ärihoonete segmenti.

Ülevaate uutest arendustest saab RE kodulehelt: https://re.ee/kinnisvara-kuulutused/aripinnad/ladu-ja-tootmine/

Andi Pleskovski
juhtiv konsultant / partner