Kinnisvara seadustamine

Korrektne dokumentatsioon aitab vältida kinnisvaraga seotud tehingutel tekkivaid riske. Näiteks võib kinnisvara ostjal pangalaenu saamine jääda selle taha, et korteril või hoonel puudub kasutusluba või selgub hoopis ebameeldiva üllatusena, et ehitisregistris olev kogupindala on väiksem kui tegelik pindala. 

Aitame kinnisvara seadustamise teenust pakkudes olla kindlad selles, et kõik puudused dokumentide osas on kõrvaldatud ning sobiva ostja leidmisel ei jääks tehing korrastamata dokumentide taha. 

Saame olla abiks nõustamisel, kui täpselt ei teagi, kust pihta hakata ning teekond tundub pikk ja keeruline. Suhtleme ise vajalike spetsialistidega, et andmed ja dokumendid korrastada ning omanikule jääb vaid ostu- või müügirõõm.

Kõige sagedamini ilmnevad seadustamise mured

 • Planeeringu muutmine kortermajas
 • Kütte- või jahutusseadmete lisamine või muutmine
 • Pinna erinevused ehitisregistri ja kinnistusraamatu vahel

Teenused

Oleme abiks:

 • Andmete korrastamisega ehitisregistris
 • Ehitise kandmisega ehitisregistrisse
 • Hoonete seadustamisega (alates projektimuudatustest kuni tehnosüsteemide muudatusteni)
 • Kasutusloa/ehitusloa taotlusega
 • Kaasomandi lõpetamisega ning reaalosadeks jagamisega
 • Ärikinnisvara seadustamisega
 • Servituudi seadmisega
 • Ka siis, kui täpselt ei tea, mida vaja teha

Vastame päringule esimesel võimalusel ning koostame täpse tegevuskava koos hinnapakkumisega pärast tasuta konsultatsiooni.

Seadustamise täpne ajakulu ja hind olenevad konkreetsest objektist ning selguvad konsultatsiooni tulemusena. Et saaksime teha konkreetse hinnapakkumise, on oluline objekti kohta teada võimalikult palju infot. Kui kõike ei tea, siis saame olla abiks ka info hankimisel. 

Küsi julgelt täpsemat pakkumist.