Millised on arengud büroopindade turul?

Büroopindade turg aktiveerub

2020 aasta II poolde võib ennustada büroopindade turul kasvavat aktiivsust – esiteks viiakse lõpuni kevadel ootele pandud projekte ning teiseks otsivad paljud ettevõtted uutesse tingimustesse sobivamaid ruume. Viirusepuhangu tulemusel kolitakse kas väiksematele pindadele, kuna osa töötajaid on kolinud kodukontorisse või vastupidi – otsitakse suuremaid pindasid, et tagada piisav hajutatus. Olulisel kohal on korralikud ventilatsioonisüsteemid, mis annavad eelise uuematele büroohoonetele ning konkurentsis püsimiseks pööravad ettevõtted üldiselt tähelepanu töötingimuste kvaliteedile.

Paistab, et majandustsükli mõttes oleme olukorras, kus uute bürooruumide täitumine tähendab ruumide tühjenemist olemasolevates hoonetes, kuivõrd uusi büroosid tuleb ajutiselt juurde kiiremas tempos kui kasvab nõudlus. Aktiivsus büroopindade turul peaks kanduma ka 2021 ja 2022 aastasse – mitmed käesoleval aastal pausile pandud arendused valmivad just siis. Vakants kogu turul tõenäoliselt mõnevõrra suureneb, kuid lahendusi alles otsitakse, kuivõrd viirusepuhangu mõju on olnud veel lühiajaline ning toimivatel ettevõtetel on olnud keeruline tähtajalisi üürilepinguid lõpetada.

Büroopinna vähendamise kolm võimalust

Kui üürnik soovib oma büroopinda vähendada, on tal selleks kolm peamist võimalust – üürilepingu lõppemisel kolida väiksemasse büroosse, püüda vähendada bürood olemasolevas hoones või anda osa büroost allüürile. Kuivõrd 2015. aastal alanud büroopindade arendusbuumi käigus sõlmitud üürilepingud hakkavad lähiaastatel lõppema, on üürihuvilisi turule tulemas päris palju. Kuna kolimine on kulu, eelistavad paljud just büroopinna vähendamist olemasolevas hoones – see aga eeldab suurt paindlikkust üürileandja poolt ning pole sageli praktikas ka tehnilistel põhjustel võimalik. Mitmete ettevõtete jaoks on sobilik ka kolmas variant ehk ajutise allüürniku leidmine – seda saab teha juhul, kui osa bürooost on eraldatav, kuid üürileandja ei soostu kehtiva lepingu tõttu eraldatava osa võrra üüri vähendama ja tekkinud vabale pinnale ise uut üürnikku otsima. See trend on märkimisväärselt kasvanud just 2020 aasta teisel poolel.

Andi Pleskovski
juhtiv konsultant / partner