Kevadel uinunud äripindade turg on sügise lähenedes ärkamas

Kuigi kevadise kriisi valguses oli juttu turu seiskumisest või langemisest, siis äripindade tehingute hulgas päris seiskumisest rääkida ei saanud. On tõsi, et langes näiteks üürile antud büroopindade tehingute arv, kuivõrd ettevõtete hulgas oli palju ebaselgust, millal ja kas üldse inimesed kontoritesse tagasi tulla saavad. Tööstus- ja tootmishoonete kasutust mõjutasid kriisist tulenenud tarneprobleemid ning kaubanduskeskuseid mõjutasid piirangud vast enim silmnähtavalt, kuivõrd paljud kauplused ja toitlustuskohad pidid end sulgema. 

Praegu näeme, et paljud ettevõtted, mis märtsis tehingu ootele panid või suvel puhkuseid nautisid, on uuesti aktiveerunud. Mitmed suuremad arendused, mis pidid algama kevadel, lükati viiruse tõttu sügisesse ning alustasid augustis või plaanivad seda teha lähikuudel. Näitena võib tuua Mäealuse 2/4 ja Pärnu mnt 113 arendused, mille puhul tehti nüüd otsus ehitusega alustamiseks ning Porto Franco, mille ehitus on vahepeal viibinud. Büroohoonete puhul tähendab see seda, et hooned, mis oleksid pidanud valmima 2021, valmivad pigem 2022. Laohoonete ehitust on kriis vähem mõjutanud, kuivõrd nii laohooned kui ladu, kontorit ning kauplust kombineerivad hooned on kontseptsiooniliselt lihtsamad ning oluliselt odavamad ehitada kui on büroohooneid. Ennustada on keeruline ning saame sügisel täpsemalt näha, millist mõju viirusepuhangust tulenevad piirangud ettevõtete tegevusele ja majandusele üldisemalt veel avaldavad – mitmetele ettevõtetele on seni abiks olnud ka Töötukassa palgatoetusmeede, mis sügisega sellisel kujul lõppes, samuti saavad sügisega läbi mitmed pankade antud maksepuhkused.

Mida oleme seni muutunud turul tähele pannud? Ühe aspektina näiteks seda, et kuigi palju räägitakse, kuidas koroonakriis pani ettevõtteid ümber hindama vajadust kontoripinna järele ning inimesed liikusid kodukontoritesse, näeme oma töös jätkuvalt huvi ja vajadust ka kontoripindade osas. Koos töötamine võimaldab sujuvamalt suhelda ning mõjub positiivselt töödistsipliinile ehk et kontorite kadumisest on vara rääkida. Küll aga näeme huvi väiksemate pindade vastu, kuna mitmete ettevõtete laienemisplaanid ei ole realiseerunud või pakutakse paindlikumaid töövorme, kus kodust ja kontoris töötamine on kombineeritud. Näeme palju ka allüürnike võtmist ning üürileandjate paindlikumat suhtumist taoliste lahenduste osas. Tühja ruumi asemel on igal juhul kasulikum hoida üürnikku sees ning mitme üürniku puhul on ka makseraskuste tekkimise oht väiksem.

Henno Viires

Henno Viires
äripindade kutseline konsultant