Kes on üürimaakler ja miks tema teenust kasutada?

Ei ole saladus, et uue kodu otsimine võib olla üsna vaevarikas protsess. Tihtipeale ei olda kursis turul toimuvaga ega teata täpselt enda õigusi. Just sellistel puhkudel võib kinnisvaramaakleri kaasamine aidata protsessi lihtsustada. 

Hea üürimaakler on mitmekülgne ja erapooletu professionaal, kes mitte ainult ei aita üüripinna omanikul leida hea üürnik, vaid aitab ka üürnikul leida oma vajadustele vastav sobiv üürikorter.

Maakleri ülesanne on tagada mõlemale lepingupoolele aus ja korrektselt vormistatud tehing.

Kinnisvaramaakler aitab nii kogemuste, teadmiste kui ka eelarvestamisega.

Läbirääkimised on kinnisvaraäri oluline osa ja kinnisvaramaakleri tugevus. Üsna tavaline on olukord, kus üürileandja soovib kindlat üürihinda ning üürnik ei julge madalamat hinda kaubelda. Mida teha, kui üüriobjekt meeldib, aga hind võiks olla ilusam? Usalda hinnaläbirääkimised üürimaaklerile, kuna tema oskab kokku viia sobiva üürniku ja üüripinna omaniku, mille tulemusena ei ole järeleandmine hinnas sugugi ebatavaline.   

Maakler on abiks ka teistes üürileandja ja üürnikku vahelistes läbirääkimistes. Kui tekib küsimusi objekti üürile andmise kohta, on kinnisvaramaakler võimeline neidki teemasid tõhusalt käsitlema. Üürimaakler haldab tagasisidet ning ajastab kohtumisi kinnisvaraobjekti vaatamiseks, mis võib olla protsessina väga aeganõudev. 

Maakleri kaasamise plussideks on ka üürituru piirkondlike eripärade tundmine ning oskus kasutada professionaalseid turundusvõtteid. Kogemus näitab, et mida professionaalsem on üürikuulutus, sh kuulutuse fotode kvaliteet, seda rohkem ning kiiremini see tõsiseltvõetavaid huvilisi meelitab. Kinnisvaramaakler on tänu järjepidevale enesetäiendamisele kursis turu hetketrendidega. 

Olulisi võite just üürituru kontekstis on, et maakler teostab üürniku põhjaliku taustakontrolli. Maakler on taustainfo kogumise tähenduses usaldusväärne partner nii tööandjatele kui ka teiste üürileandjate silmis. 

Professionaalne maakler on toeks ka juriidilistes küsimustes. Kogenud üürimaakler teab, kuidas koostada juriidiliselt korrektset üürilepingut ja hallata üüriprotsessi seaduse piiridesse jäädes. 

Üürimaakleri toel sõlmitud tehingu osas võib kindel olla, et kõik vajalikud detailid on lepingus kirjas.

Viidates Henry Fordi ärifilosoofiale – kui palkad inimesed, kes teavad rohkem kui sina, oled targem kui nemad. Tee tark otsus, kasuta üürimaakleri teenuseid!

Tamara Savi
RE Kinnisvara elamispindade üürimaakler