Eksperthinnang on investeeringu osa, mitte tülikas formaalsus

RE Kinnisvara hindamisosakonna juht Marje Kolmari sõnul on “Eestis tavaks, et pank vajab ostetava vara eksperthinnangut, et välja selgitada tagatiseks jääva vara väärtus. Sellest tulenevalt on ostjad veendunud, et tegemist on panga poolt pealesurutud toiminguga – formaalsusega, millel ei ole ostja jaoks muud tähendust või väärtust. Tegelikult võib aga ostjal olla eksperthinnangust kasu hoopis enam, kui laenu saamisega seonduv.”

Loomulikult ei peeta silmas eelnevaga juhtumeid, mil klient leiab sobiva kodu ja kui ostuks vahendeid napib, hakkab otsima hindajat, kes aitaks vara ostuhinnast kõrgemaks hinnata või üritab vara väärtust negatiivselt mõjutavaid asjaolusid peita või pisendada. Näiteks, kui vara pakkumishinnaks on 80 000 eurot, soovib ostja näha hindamisaruandes vara turuväärtust suurusjärgus 120 000 eurot. Selliseid juhuseid, kus turuväärtus tõepoolest omandamishinnast veidi kõrgem on, võib loomulikult esineda, kuid need on pigem harvad juhtumid. 

Hindamisega seotud „kasu“ all peetakse silmas, et hindamisekspert on eelkõige ostjale nõuandjaks ning abiliseks. Hindajale on soovitav anda võimalikult palju teavet (ka tähtsusetuna tunduvat) nii vara positiivsete omaduste, kui teadaolevate puuduste ja probleemide kohta. Ainult sel juhul saab kõiki vara väärtust mõjutavaid tegureid analüüsida ja anda tellijale adekvaatse hinnangu.

Ostja eesmärgiks võiks samuti olla enne ostu-müügitehingut selgitada välja kõik varaga seonduvad probleemkohad. Loomulikult võib tellijale (nt ostjale) muuhulgas selguda eksperthinnangust, et müüja küsitava hinna ning turuväärtuse vahe on erinev. Sel juhul on eksperthinnang tellijale vajalik selleks, et teha informeeritud valik, või hoiduda majanduslikult halbadest otsustest. Siinkohal peab ütlema, et pakkumishinna ja turuväärtuse vahe on põhimõtteliselt väikseim „probleem“, mis hindamisaruandest selguda võib. Pea igapäevaseks murekohaks on kujunenud ehitised, mis ei ole püstitatud kooskõlas kehtiva seadusandlusega või ei ole seda osaliselt. Seejuures ei ole kinnisvara omanik väga tihti üldse kursis registriandmete või dokumentatsiooni vastuoludega ja see selgubki alles hindamistoiminguid läbi viies. 

Hindaja rolliks on ostja (eksperthinnangu tellija) teavitamine võimalikest riskidest. Riskid võivad seonduda muuhulgas võimaliku lammutamise kohustuse, kuludega projekteerimisele, ümberehitamisele, asjaajamisele jne. 

Marje Kolmar
Hindamisosakonna juht