Büroopindade turul käivad läbirääkimised

Viirusest tulenevad piirangud on mõjutanud oluliselt käibeid turismisektoris ning toitlustusäris, kuid puudutanud vähem teisi valdkondasid, näiteks IT-sektorit või õigusteenuseid pakkuvaid büroosid. Paljudel valdkondadel, millel läks hästi enne viiruse levikut, läheb (osadel juhtudel pärast väikest kevadist seisakut) jätkuvalt hästi ning kasvamisest tulenev vajadus suurema büroopinna järele ei ole kuhugi kadunud. Eriti kiiret kasvu on näha IT-valdkonnas. Kui suvel olid mitmed iduettevõtted sunnitud raha kaasamise peatama, siis sügisel jätkus kapitali kaasamine endise hooga ning selle tulemusena on paljud ettevõtted otsimas ka uut büroopinda.

Rohkem on läbirääkimisi

Kuigi otsijaid on palju, on palju ka pakutavaid pindasid. See tähendab, et turul käivad tihedad läbirääkimised ning lepingusse ei jõuta tingimata samade summade ning tingimustega, mis avalikult välja on hõigatud. Avalikud hinnad on püsinud viiruse-eelsele perioodile võrdlemisi sarnased, ca veerand üürileandjaid on hindu avalikult langetanud, kuid läbirääkimislaua taga tuleb ka ülejäänud üürileandjatel olla senisest paindlikumad. Rohkem tehakse kampaaniaid ja koostööd professionaalsete maaklerfirmadega.

Viiruse levikust põhjustatud ebakindlus ning töökorralduslikud muudatused on muutnud üürnikud tõrksamaks pikaajaliste ja paindumatute lepingute suhtes ning edukad on need üürileandjad, kes saavad pakkuda paindlikumat kokkulepet. Samas on üürileandja sageli seotud pangaga sõlmitud lepingute ja pangapoolse finantseeringuga. Kevadel võtsid pangad vastu ühise maksepuhkuse andmise reeglistiku, millest tulenevalt said arendajad omakorda anda üürivõtjatele soodustusi või maksepuhkust, kuid sügisel on maksepuhkuse saamine juba keerulisem ning üürnikelt oodatakse selgemaid argumente makseraskuste tõendamiseks. Enamasti ei paku üürileandjad büroopindade puhul ka nö sisseelamissoodustust (nt 50% soodustus üürimaksetelt esimesel kolmel kuul), mis on levinud kaubanduspindade puhul, kus pinna sobivus vajab rohkem testimist. Eeldatakse, et büroopinna sobivust ärile on lihtsam hinnata kohe tehingut sõlmides. Üürnike peamine huvi läbirääkimistel on paindlikkus lepingu lõpetamise tingimuste osas ning üüri langetamise osas – see soov on esile kerkinud just viiruse loodud olukorras, kus üürnikud tingimata ei soovi lepinguid varem lõpetada, kuid soovivad kindlustunnet, et vajadusel on see võimalik.

Asukoht ja kaasaegsemad pinnad

Büroopinna populaarsusel on kaks olulist tegurit – asukoht ning kaasaegsus. Sealjuures saab üks tegur vajadusel teist kompenseerida. Sobiva pinna otsijad on täna teadlikumad ka kõrvalkulude osas ning vaatavad tehingu sõlmimisel tervikut – kuigi vanemate hoonete üürimaksed võivad olla väiksemad, võivad kõrvalkulud nt küttekulude või haldus- ja hooldustasude näol olla ligi kaks korda suuremad. Vanemates hoonetes ei pruugi olla ka jahutussüsteemi või tänapäevast ventilatsioonisüsteemi, mis on viiruse levimisel saanud järjest olulisemateks argumentideks sobiva pinna valimisel. Kliendid uurivad järjest enam ka muude detailide kohta, nt pakub huvi, millised arendused on plaanis lähedal asuvatel kinnistutel, mis näitab, et aina enam otsitakse ka asukohta ühtsena toimivas ja arenevas linnakus või ärikeskkonnas mitte niivõrd eraldi seisvas hoones. Samas näeme, et kui asukoht kliendile sobib, tehakse muudes küsimustes kompromisse.

Henno Viires

Henno Viires
äripindade konsultant