Ärikinnisvara turuülevaade 2019 II poolaasta

Valminud on RE Kinnisvara regulaarne ärikinnisvara turu ülevaade.

Ülevaates võtame kokku 2019. aasta peamised suundumused ärikinnisvara turul ja teeme prognoose edaspidiseks. 

Peale tugeva majanduskasvuga aastaid 2017-2018 ja oodatust veidi tugevamat 2019. aasta kasvu aeglustub Eesti majanduskasv aastatel 2020-2021 märgatavalt. Tegu on majandustsükli lõpuga ja järgnevatel aastatel oodatakse taas majanduskasvu kiirenemist. Ärikinnisvara turg järgib majandustsüklit mõningase viiteajaga – väheneb nii nõudlus äripindade osas kui arendajate valmidus uusi äripindu turule tuua.

  • Büroode osas ilmutas nõudlus vähenemise märke 2019. aasta II poolel. 2020. aastal valmib Tallinnas rekordilises mahus uusi bürooruume, millest üle 60% on juba üürile antud. Vaatamata nõudluse vähenemisele on tänane huvi tõenäoliselt piisav nende täitmiseks üürnikega, kuid mõne siiani aeglasemas tempos müünud objekti puhul võib osutuda vajalikuks üürihinna korrigeerimine.
  • Ladude ja eelkõige tootmispindade puhul vähenes nõudlus 2019. aastal suuremate, so üle 500 m² laopindade osas märgatavalt. Uued suuremad laod paiknevad Tallinna lähiümbruses, kvaliteetsemaid vanemaid laopindu leiab vaid üksikutes Tallinna laokompleksides. Nõudluse vähenemisest tingituna edenes ka vabade pindade üürile andmine 2019. aasta alguses eeldatust aeglasemas tempos. Kuna laojääk 2019. aasta teisel poolel püsis, ei ole arendajad alustanud ka uute objektide ehitust. 
  • 2019. aasta märkimisväärseim sündmus turul oli kaubanduskeskuste vahelise konkurentsi senisest teravaim avaldumine – uued kaubanduskeskused ei suuda piisavalt üürnike leida ja on sunnitud teostama kontseptsiooni muutvaid ümberehitusi.

Täismahus turuülevaatega tutvumiseks saatke palun email turuylevaade@re.ee